VERKTYG OCH 
STÖDMATERIAL

bg for the calendar.png

I projektet  har vi tagit fram material  som hjälper yrkesfiskaren i planeringen av sin kommunikation och i utvecklandet av det egna varumärket.

Materialet kan användas fritt och kan fyllas i digitalt eller skrivas ut.

Klicka här för att öppna materialet (PDF)