Inget program att visa för närvarande

FISKETRÄFFEN - från havet till gaffeln


Välkommen med! Projekten Smartfiskens historiska perspektiv, Fiskeboost och Fiskeinfluencer bjuder in yrkesfiskare, fiskförädlare och restauranger i Österbotten till diskussionstillfället och nätverksträffen ’Från havet till gaffeln’.
 

MÅLGRUPP: Fiskare, fiskförädlare och restauranger
NÄR: 8 november 2021, kl. 18-20
VAR: Furirbostället, Slagfältsvägen 130, Oravais


Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe och tilltugg
 

Anmäl er här: https://forms.gle/GE4Uw6SKbSmMBonAA
 

PROGRAM
18.00-18.15 VÄLKOMMEN! Jonas Harald, Kustaktionsgruppen, öppnar träffen
18.15-18.30 PROJEKTPRESENTATIONER 
18.30 -20.00 DISKUSSION/WORKSHOPUtmaningar och möjligheter i kedjan fiskare – fiskförädlare – restaurang. Vad kan vi göra tillsammans?

 

 

KORT OM PROJEKTEN


Smartfiskens historiska perspektiv (Oravais historiska förening)
Målet med projektet är att skapa kapa nya samarbetsformer, genom att ge lokala fiskare möjlighet att samarbeta med fiskförädlare och restauranger och att tillsammans ta fram produkter inspirerade av den lokala historien samt att hitta försäljningskanaler och marknadsföra produkterna tillsammans. http://www.oravais1808.fi/projekt-/


Fiskeboost (Novia)
Målet med projektet Fiskeboost är att hjälpa fiskdiskar, - rökerier, - restauranger och övriga fiskförädlare att profilera sig som närmats producenter och i ett längre perspektiv hjälpa konsumenterna att hitta den närfångade fisken och sätta den på gaffeln. https://www.fiskeboost.fi/


Fiskeinfluencer (Novia)
Målet med projektet fiskeinfluencer är att hjälpa yrkesfiskaren att bättre nå ut till sina kunder och samtidigt höja kunskapen om fiskerinäringen bland konsumenterna. https://www.fiskeinfluencer.fi/