Om projektet

Yrkeshögskolan Novia har i september 2020 startat upp projektet Fiskeinfluencer. Projektet syftar till att synliggöra det österbottniska yrkesfisket som verksamhet, fiskaren som person samt produkten, den närfångade fisken. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom Leader Aktion Österbotten/Kustaktionsgruppen.

I projektet vill vi hjälpa fiskaren att bättre nå ut till sin målgrupp och samtidigt höja kunskapen om fiskerinäringen bland konsumenterna. Intresset för matens ursprung och uppskattningen för närproducerade livsmedel, liksom närfångad fisk, har ökat i Finland under de senaste åren. Förutom att konsumenten allt oftare vill göra ansvarsfulla köpbeslut är imagen som en produkt eller varumärke förmedlar också viktig. Konsumentens ökade medvetenhet och krav på producenterna har gjort att allt fler företag nu anammat en värderingsdriven kommunikation, ofta genom att använda sig av influencers och sociala medier.  Kommunikation fungerar bäst om innehållet uppfattas som genuint. Det har därför blivit allt vanligare att företag själva tar en mer aktiv roll på sociala medier och på så vis blir sina egna influencers.

Vi vill att flera fiskare ska utnyttja de möjligheter som sociala medier och influencer-marknadsföring medför. Därför kommer vi inom projektet att coacha vi en grupp yrkesfiskare i svenska Österbotten i att börja använda sig av värderingsdriven kommunikation och för att bli sina egna nischinfluencers. Med nischinfluencer menar man en person som byggt upp en skara följare kring ett specialområde eller ett intresse. De är alltså specialister inom ett specifikt område. Genom att skapa en relation till sina följare och konsumenter där man lyfter fram fiskarens vardag, ökar man både kunskapen om och intresset för verksamheten, personen och produkten.

Vi erbjuder deltagarna i projektet en utbildning där experter inom kommunikation och marknadsföring delar med sig tips och erfarenheter.  Vi skräddarsyr innehållet i utbildningen för att bäst passa deltagarna och kommer bland annat att gå igenom vilka kanaler som finns och hur man använder dem. Utbildningen kommer också att exempelvis behandla kommunikation och innehållsplanering samt fotografering och användning av appar för bildredigering. Alla deltagare har möjlighet till individuellt stöd under hela projektettiden.

Vill du delta i projektet?