mån 08 nov.

|

Furirbostället, Slagfältsv. 130, Oravais

FISKETRÄFFEN från havet till gaffeln

Registrering är stängd
Se andra evenemang
FISKETRÄFFEN från havet till gaffeln

Tid och Plats

08 nov. 2021 18.00 – 20:00

Furirbostället, Slagfältsv. 130, Oravais, Slagfältsvägen 130, 66800 Vörå, Finland

Program

18.00-18.15 VÄLKOMMEN!

Jonas Harald, Kustaktionsgruppen, öppnar träffen

18.15-18.30 PROJEKTPRESENTATIONER

18.30 -20.00 DISKUSSION/WORKSHOP

Utmaningar och möjligheter i kedjan fiskare – fiskförädlare – restaurang

Vad kan vi göra tillsammans?

KORT OM PROJEKTEN

Smartfiskens historiska perspektiv (Oravais historiska förening)

Målet med projektet är att skapa kapa nya samarbetsformer, genom att ge lokala fiskare möjlighet att samarbeta med fiskförädlare och restauranger och att tillsammans ta fram produkter inspirerade av den lokala historien samt att hitta försäljningskanaler och marknadsföra produkterna tillsammans. http://www.oravais1808.fi/projekt-/

Fiskeboost (Novia)

Målet med projektet Fiskeboost är att hjälpa fiskdiskar, - rökerier, - restauranger och övriga fiskförädlare att profilera sig som närmats producenter och i ett längre perspektiv hjälpa konsumenterna att hitta den närfångade fisken och sätta den på gaffeln. https://www.fiskeboost.fi/

Fiskeinfluencer (Novia)

Målet med projektet fiskeinfluencer är att hjälpa yrkesfiskaren att bättre nå ut till sina kunder och samtidigt höja kunskapen om fiskerinäringen bland konsumenterna. https://www.fiskeinfluencer.fi/