lugnt hav

FISKEINFLUENCER

Österbottnisk

logon.png

FISKEINFLUENCER 
I KORTHET

Projektet Fiskeinfluencer fokuserar på den österbottniska fisken och fiskenäringen med syfte att öka och lyfta den inhemska konsumtionen av fisk samt hjälpa branschen med nya infallsvinklar.

Projektet vill hjälpa yrkesfiskaren att verka som sin egen 
influencer och på så sätt bättre nå ut till sina kunder och samtidigt höja kunskapen om fiskerinäringen bland 
konsumenterna.

 

luke bild 1.jpg
fishes separate.png

VERKTYG OCH
STÖDMATERIAL

I projektet  har vi tagit fram material  som hjälper yrkesfiskaren i planeringen av sin kommunikation och i utvecklandet av det egna varumärket.

Materialet kan användas fritt och kan fyllas i digitalt eller skrivas ut.

Klicka här för att öppna materialet (PDF)

Ta kontakt!

Skicka ett meddelande:

Tack för ditt meddelande!

Malin Winberg 3 BW.jpg

Projektledare: Malin Winberg

Yrkeshögskolan Novia

Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
malin.winberg@novia.fi  |   +358 50 471 5187

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon